Sosialdemokratene

Et universitet for alle Universitehta buohkaid várás A university for everyone

Politikk

Et universitet for alle

Våre kampsaker:

Valgprogrammet tegner våre ambisjoner for UiT – Norges Arktiske Universitet, og arbeidet i Studentparlamentet periode 2024/2025. Det er mange saker som er viktige for oss. Vi ønsker gode undervisnings miljøer som fremmer engasjement og aktiv deltakelse, der vurderingsformene er rettferdige, effektive og underbygger læring. Studentene ved UiT skal også, mener vi, ha tilgang til læringsressurser som er relevante, moderne og mangfoldige. I tillegg til gode faglige miljø må vi satse på sosiale arenaer som skaper studentsamhold. Studentfrivilligheten må styrkes, idrettstilbudet må utvides, bygg må oppgraderes, og tjenester innenfor bolig, mat og helse må forbedres. Dette er viktige satsninger for Sosialdemokratene som tydeliggjøres videre i dette valgprogrammet. For neste periode ønsker vi spesielt jobbe for:

 • å øke tilgangen til psykologer og rådgivere hos studentrådgivningen
 • å sikre mulighet for praksis i studieløpet for alle studenter
 • et større fokus på samisk språk og kultur på universitetet
 • å styrke engasjement og frivillighet blant studentene
 • å utvide kollektivtilbudet i tidsrom der studenter forflytter seg


  God lesing videre, og riktig godt valg!

  Vennlig hilsen,
  Sosialdemokratene