Sosialdemokratene

Et universitet for alle Universitehta buohkaid várás A university for everyone

Det sosialdemokratiske alternativet på UiT – Norges arktiske universitet. Listen er partipolitisk uavhengig, og åpen for alle som måtte føle en tilhørighet til sosialdemokratiske verdier. Våres fremste prioritet er å ha et universitet for alle, uavhengig av studiested, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, økonomi, seksualitet og kjønn.

Sosialdemokratene har som formål å fremme sosialdemokratiske ideer for studenter lokalt og nasjonalt. For oss er studentvelferd og studiehverdagen det alle viktigste. Vi ser på universitetet som en helhet, og skal jobbe med de utfordringene som kommer flest studenter til gode. Videre er vi opptatt av stipendordningene, kollektivtransport, studentboliger, kultur, undervisningskvalitet og miljø.